YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

YAPI KREDI KORAY 2021-04-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! YAPI KREDI KORAY ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

YAPI KREDI KORAY 2021-04-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! YAPI KREDI KORAY ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Harikulâde Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Fevkalâde Genel Heyet
Karar Tarihi 16.04.2021
Genel Heyet Tarihi 17.05.2021
Genel Konsey Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – İdare Heyeti üyelerinin Şirket’in 17 Mayıs 2021 tarihli İnanılmaz Genel Heyet toplantısına kadar faaliyetlerinden ötürü, farklı ayrı ibra edilmesi,
3 – Şirket iştirak yapısını değiştirecek 24 Şubat 2021, 25 Şubat 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihli Özel Durum açıklamalarında belirtilen hisse devranları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Şurası ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli müsaadelerin alınmış olması ve temel mukavele değişikliği için Sermaye Piyasası Konseyi ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması kaidesiyle İdare Şurası’nın Şirket Temel Mukavelesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. unsuru, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü hususu ve “Yönetim Heyeti, Üyelerin Seçimi ve İdare Şurası Kararları” başlıklı 15. Hususunun değiştirilmesi hakkındaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
4 – Gündemin 3. Hususunun Genel Heyet tarafından kabul edilmesi durumunda, tadil edilmiş haline nazaran, Şirketin değişen Temel Kontratı kararları doğrultusunda, İdare Heyeti üyeliklerine tekrar seçim yapılması ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçimi,
5 – Yeni seçilen İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılının kalan kısmı için geçerli olacak brüt fiyatlarının belirlenmesi,
6 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları çerçevesinde müsaade verilmesi,
7 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_ 2021 İnanılmaz GK.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet_ İlan Metni_ 2021 İnanılmaz GK.pdf – İlan Metni
EK: 3 Temel Kontrat Tadil Metinleri.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni

Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. Harika Genel Heyeti, Şirket ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket’in başka A Kümesi hisse sahipleri (Selim Koray, Murat Koray, Semra Turgut, Süleyman Yerçil, Mustafa Ayhan Gönül, Gülümser Erdoğan, Mustafa Sinan Gönül, Nurşin Gönül, Burçin Bahadır Erdoğan, Burcu Erdoğan Gönül) ortasında kamuya açıklanan hisse evre kontratlarındaki yetkili kurumlardan hisse bölümlerine ait gerekli onayların ve temel mukavele değişiklikleri için yetkili kurumlardan gerekli müsaadelerin alınmış olması halinde, hisse periyot süreçleriyle irtibatlı olarak gerçekleştirilmek şartıyla, ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 15:00’da, Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Harikulâde Genel Şura ilan metni, gündem unsurları ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Temel Kontrat değişikliğine yönelik hazırlanan tadil metinleri ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928965

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/yapi-kredi-koray/kap-haberi/261415

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler