TURKCELL BAĞLANTI HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

TURKCELL ILETISI 2021-04-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! TURKCELL ILETISI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

TURKCELL ILETISI 2021-04-16 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! TURKCELL ILETISI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.03.2021
Genel Konsey Tarihi 15.04.2021
Genel Heyet Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ait İdare Konseyi faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol rapor özetinin okunması
5 – 2020 yılı hesap periyoduna ait olarak Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Şurası mevzuatına uygun formda hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının başka ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Şurası üyelerinin 2020 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 – 2020 yılı hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 hesap devrine ait genel heyet toplantısı tarihinde bitecek periyot içinde yapılacak bağışların hududunun tespitine yönelik İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Heyeti üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru mucibince seçilen İdare Heyeti üyesinin Genel Kurul’un onayına sunulması ilgili mevzuat kararları uyarınca idare konseyi üyeliklerine seçim yapılması ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
10 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 – 2020 yılı hesap periyodu kâr dağıtımı konusunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
12 – İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Konsey toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır. İdare Şurası üyeleri misyon yaptıkları periyot prestijiyle 2020 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmiştir. 2021 yılı bağış hududu Şirketimizin bir evvelki faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir. Yıl içinde idare şurası üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru kararı çerçevesinde idare konseyi üyeliğine Figen Kılıç’ın atanmasına ait İdare Şurası kararı onaylanmıştır. Gündemin İdare Konseyi üyeliklerine yapılan seçime ait, Şirketimiz A kümesi hisse sahibi TVF Bilgi Teknolojileri Bağlantı Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin gösterdiği adayların oylanması sonucunda Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın, Tahsin Müellif ve Şenol Çıkarı’nın İdare Heyeti üyesi olarak 3 yıl müddetle vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. TVF Bilgi Teknolojileri İrtibat Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin önergesinin oylanması sonucunda, SPK uygun görüşü ile Bağımsız İdare Şurası üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan’ın ve İdare Heyeti üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith’in İdare Şurası üyesi olarak 3 yıl müddetle misyon yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. İdare Heyeti Lideri ve üyelerine aylık net 56 bin TL fiyat ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmiştir. 2020 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem unsuruna ait 16.03.2021 tarihli İdare Konseyi Kararının oylanması sonucunda 2020 yılı hesap devrine ait 1 TL nominal bedelli beher hisse için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL) nakit kar hissesine tekabül eden, brüt 2.585.787.148 TL fiyatındaki karın, ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca, üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla 30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiştir.
2020 yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.04.2021

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020gk_tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 hazirun_15042021.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 tablo_15042021.pdf – Öteki Genel Şura Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928959

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/turkcell-iletisi/kap-haberi/261418

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler
Devamını Oku

AB, ABD ile ticaret köprüsü arıyor

Avrupa Birliği, yeni ABD hükümetiyle ticaret sıkıntılarını çözmek için görüşmeye hazır olduğunu belirtti Avrupa Birliği (AB), ABD'de yeni Lider ...
Devamını Oku

Cari açıkta 2020 tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayına ait ödemeler istikrarı istatistiklerini açıkladı. Böylece salgının tesirli olduğu 2020 yılına ait ...
Devamını Oku

AMB faizleri sabit tuttu


Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizleri sabit tuttu ...