Resmi Gazete’de bugün (31.12.2020)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– 2016 …

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına İlişkin Finansman Muahedesine Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kurulu Ortasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3346)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Unsurunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 3347)
–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan Çalışanlara, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Müddetlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348)
YÖNETMELİKLER
–– Sportmen Fiyatlarından Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Hissenin Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik Eser Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eser İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Kontrol Adap ve Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Havacılık Bilgi İdaresi Çalışanı Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– 2021 Yılı Arabuluculuk Minimum Fiyat Tarifesi
–– 5627 Sayılı Güç Verimliliği Kanununun 10 uncu Hususuna Nazaran 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına Ait Bildiri (Sıra Numarası: 2021/1)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Bildirimi (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2020/45)
–– Avrupa Birliği Menşeli Birtakım Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– Motorin Çeşitlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara Ait Adap ve Asıllar Hakkında Bildiri (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Ait Bildirim (Sayı: 2020/18)
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara Ait Yol ve Asıllar Hakkında Bildirim (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Ait Bildirim (Sayı: 2020/19)
–– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Hususunun (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Müracaatlara Ait Bildiri
–– Kamu İhale Genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– İştirakten Çıkarma ve Satma Hakları Bildirisi (II-27.3)
–– Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Aykırı Repo Süreçlerine Ait Temeller Hakkında Bildiri (III-45.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (III-45.2.a)

YARGI KISMI

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak: 
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-31122020-2271736

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler