Resmi Gazete’de bugün (30.12.2020)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler YASAMA KISMI KANUN 7261 Türkiye Etraf Ajansının …

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler

YASAMA KISMI

KANUN

7261 Türkiye Etraf Ajansının Kurulması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2020 Yılında Yapılacak Ziraî Desteklemelere Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3341)
–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Fiyatların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 3342)
–– 7256 Sayılı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Unsuru ile 4 üncü Hususunda (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Müracaat ve Birinci Taksit Ödeme Müddetlerinin, Anılan Unsurlarda Belirtilen Müddetlerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)
–– 4857 Sayılı İş Kanununun Süreksiz 10 uncu Hususunun Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Müddetlerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

YÖNETMELİK

–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Taban Fiyat Tespit Komitesi Kararı
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Bildirisi (Sıra No: 1)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildirim (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2020/52)
–– Birtakım Dokumacılık, Konfeksiyon ve Deri Eserlerinin Kontrolüne Ait Bildiri (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2021/26)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirim (No: 2021/1)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildiri (No: 2021/2)

HEYET KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 25/12/2020 Tarihli ve 9347 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2017/32052 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Kaynak: 
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-30122020-2271673

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler