Resmi Gazete’de bugün (23.04.2021)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildiriler YASAMA KISMI TBMM KARARI 1282 Bayana Yönelik Şiddetin …

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildiriler

YASAMA KISMI

TBMM KARARI

1282 Bayana Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Gayesiyle Kurulan Meclis Araştırması Kuruluna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Manisa İli, Akhisar İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına Ait 18/10/2012 Tarihli ve 2012/3910 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3899)

–– 3713 Sayılı Terörle Gayret Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Hususları Kapsamına Giren Aksiyonlar yahut Terörle Gayret Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Ziyan Gören Gerçek Şahıslar ile Özel Hukuk Hukukî Şahıslarının, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Çabadan Doğan Ziyanların Karşılanması Hakkında Kanunun Süreksiz 1 inci ve Süreksiz 4 üncü Hususları ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Süreksiz 1 inci Unsuruna Dayanarak Yaptıkları Müracaatların Sonuçlandırılma Müddetinin, 30/6/2020 Tarihli ve 2711 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Müddetin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3900)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909)

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Tesirlerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Mühletinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR ŞURASI KARARLARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Şurasının 21/04/2021 Tarihli ve 2021/588 Sayılı Kararı

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Konseyinin 21/04/2021 Tarihli ve 2021/589 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3901)

–– Egzoz Gazı Emisyonu Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Etraf Ajansı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– Kamu İç Kontrol Genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

ŞURA KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 22/04/2021 Tarihli ve 10169-4, 10170 ve 10171 Sayılı Kararları

DÜZELTME: 21/4/2021 Tarihli ve 3879 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-23042021-2279034

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler