Resmi Gazete’de bugün (22.04.2021)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildiriler YASAMA KISMI KANUN 7316 Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı …

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildiriler

YASAMA KISMI

KANUN

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında İktisadi ve Mali İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3858)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3859)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Muahedenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3860)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3861)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Türkiye Maarif Vakfının Statüsü ve Faaliyetlerine Ait Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3862)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Ortasındaki Özgür Ticaret Mutabakatı Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Ortasındaki Hür Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tarifi ve İdari İşbirliği Teknikleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3864)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Ortasındaki Hür Ticaret Muahedesi Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Özgür Ticaret Anlaşması’nın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tarifi ve İdari İşbirliği Usullerine Ait Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3865)

–– Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Muahedeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3866)

MİLLETLERARASI MUKAVELE

–– 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine Ait Kontratın Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3863)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867)

–– Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Emelli Kömür Dağıtımına Ait Karar (Karar Sayısı: 3868)

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Temel Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3869)

–– 2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Dayanağı ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3870)

–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi Kapsamında Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Süreksiz Yurtdışı Teşkilatı Olarak 10 Yıllık Proje Müddetiyle Hudutlu Olacak Biçimde Kurulan ve Teşkilat Merkezi Lefkoşa Olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Proje Müdürlüğünün Vazife Müddetinin 7/9/2031 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3871)

–– Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) Hudutları İçerisinde Yer Alan Birtakım Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3872)

–– Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Çayırönü (Yeşilmezra) Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan Birtakım Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3873)

–– Denizli Vilayetinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3874)

–– Denizli Vilayetinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3875)

–– Tunceli Vilayetinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3876)

–– Aydın Vilayetinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3877)

–– Malatya Vilayetinde Bulunan ve Ekli Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3878)

–– Ankara İli, Ayaş İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Şıngırdaklıin Mağarası Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Kimi Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3879)

–– Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Soğanlı Köyü Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Kimi Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3880)

–– Antalya İli, Demre ve Finike İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Beymelek Kıyı Bandı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Kimi Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3881)

–– İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan 31. Küme Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Birtakım Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3882)

–– Çankırı İli, Merkez İlçe Hudutları İçerisinde Bulunan Çorak Yerler Fosil Lokalitesi Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Kimi Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3883)

–– Edirne İli, Keşan İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Mecidiye Köyü, Uzunkum Koyu ve İthalyan Koyu Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Birtakım Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3884)

–– Sivas İli, Gürün İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Gökpınar Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Birtakım Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3885)

–– “154 kV Karaman OSB-Ereğli Güç İletim Çizgisi Projesi” ve “154 kV Çumra-Karaman Brş. N. Güç İletim Sınırı Yenileme Projesi” ile “154 kV (Karaman-Ereğli) Brş. N.-Karaman OSB Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3886)

–– Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Hanlar Bölgesi Olarak Bilinen Alanda Yer Alan Hanların Meydana Çıkarılması Hedefiyle Yürütülecek “Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Jenerasyonlara Aktarılması” Temalı Proje Çalışmaları Kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3887)

–– Kayacık Projesi (GAP) Kapsamında Yer Alan Kayacık Sulaması 1. Kısım (Kayacık+Doğanpınar) İnşaatının Tamamlanması Gayesiyle Ekli Haritada Gösterilen Güzergâhlara İsabet Eden Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Doğanpınar ve Kaşyolu Mahalleleri Sonları İçerisindeki Taşınmazlar ile Materyal Ocakları ve Depo Yerleri İçin Gereksinim Duyulacak Öteki Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3888)

–– Ardahan İli, Posof İlçesi, Merkez Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan 143 Ada, 10 Parsel Numaralı Taşınmazın, İlçenin Muhtaçlığı Olan Atık Su Arıtma Tesisinin İmali Emeliyle Posof Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3889)

–– Ankara İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Ekli Haritada Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Güç Nakil Çizgisinin İmali Maksadıyla Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3890)

–– Sakarya İli, Erenler İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, E80 Otoyolu ile D-100 Karayolundan Kente Alternatif Giriş Sağlayacak Ulaşım Güzergâhının Açılması Emeliyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3891)

–– 154 kV Yaylaköy TM ve İlişki Yolu Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3892)

–– Konya İli, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, 2. Etap TOKİ Konutlarının Ulaşım, Elektrik, İçmesuyu ve Kanalizasyon İrtibatlarının Yapılacağı Yolun İnşası Hedefiyle Hadim Belediye Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3893)

–– Birtakım Taşınmazların, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Sonlarının Genişletilmesi Gayesiyle Uşak Vilayet Özel Yönetimi Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3894)

YÖNETMELİK

–– Kamu Yönetimlerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2016/1808 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-22042021-2278937

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler