Resmi Gazete’de bugün (06.04.2021)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR …

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve bildirimler

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Ortasında Hür Ticaret Muahedesi ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Ortasında Hür Ticaret Muahedesine Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tarifi ve İdari İşbirliği Metotlarına Ait Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Savunma Sanayi İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3767)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779)

–– Mersin İli, Silifke İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3780)

–– 2021 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Fiyat Tarifelerine Ait Karar (Karar Sayısı: 3781)

YÖNETMELİKLER

–– Bilecik Pir Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Bildirim

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-06042021-2277920

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler