Özel kesimin yurtdışı kredi borcunda kıpırdanma sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) datalarına nazaran, özel kesimin yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat ayında 164,4 milyar dolar …

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) datalarına nazaran, özel kesimin yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat ayında 164,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece Kasım ayında görülen yaklaşık 7 yılın en düşük düzeylerinden çıkış Şubat’ta da…

Şubat sonu prestijiyle, özel kesimin yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu sonlu da olsa Kasım sonrası çıkış ivmesini korudu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) datalarına nazaran, 2020 yıl sonuna nazaran uzun vadeli kredi borcu 388 milyon dolar artarak Şubat’ta 164,4 milyar dolar oldu.

Kasım ayında uzun vadeli kredi borcu 162,1 milyar dolarla yaklaşık 7 yılın en düşük düzeyine inmişti. Kasım ayından sonra ise sonlu da olsa bu bilgide yükseliş kaydedildi. Şubat ayı bilgi seti de uzun vadeli kredi borcundaki hudutlu yükselişin devam ettiğini gösterdi.

Benzeri tablo kısa vadeli borç tarafında da kaydedildi. TCMB datalarına nazaran, Şubat’ta özel dalın kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) 172 milyon dolar artarak 9,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel dalın yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu prestijiyle kalan vadeye nazaran incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 44,8 milyar dolar fiyatında oldu.

Gerçek dalın kredi borcu arttı

Borçluya nazaran dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, bir evvelki yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 553 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 875 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Tıpkı devirde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise kıymetli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kelam konusu devirde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 382 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, 2020 yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 35 milyon dolar artışla 6,6 milyar dolar ; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 15 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borcun %56,9’u gerçek bölüme ilişkin

Kesim dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu prestijiyle, 164,4 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 56,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Tıpkı devirde, 9,9 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 15,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borçlarından teşkil etti.

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/ozel-sektorun-yurtdisi-kredi-borcunda-kipirdanma-suruyor-2278525

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler