MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

MERKO BESİN 2021-04-22 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MERKO BESİN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın …

MERKO BESİN 2021-04-22 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MERKO BESİN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.07.2019 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 45.123.606 -304.862 10.117.276 -91.945.617 -8.798.008 22.834.228 22.834.228
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Transferler
1.052.845 -9.850.853 8.798.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.892 -10.036.029 -10.036.029 -10.036.029
Sermaye Arttırımı
4.667.161 1.941.539 1.941.539 1.941.539
Periyot Sonu Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -285.970 10.117.276 -101.796.470 -10.036.029 19.425.791 19.425.791
Cari Periyot 01.07.2020 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Transferler
-724.247 -11.384.492 12.108.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-400.006 6.745.789 6.345.783 6.345.783
Sermaye Arttırımı
60.000.000 3.047.197 63.047.197 63.047.197
Sermaye Azaltımı
-52.967.161 52.967.161
Sermaye Avansı
0
Devir Sonu Bakiyeler
66.000.000 13.544.992 5.785.577 48.544.431 -437.745 10.117.276 -65.095.127 6.745.789 85.205.193 85.205.193

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.07.2020 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.07.2019 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.873.747 387.050
Periyot Karı (Zararı)
6.745.789 -10.036.029
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.181.809 11.451.209
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.804.032 2.825.087
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.881.947 7.157.509
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 653.904 -43.464
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -93.745 30.147
Öteki Bedel Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.442.106 7.170.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.387.438 737.111
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 107.180 185.983
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.280.258 551.128
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
199.470 2.203.199
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -24.728
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
26 225.961 1.578.876
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
7 137.570 486.855
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -164.061 162.196
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.429.530 -2.789.038
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 1.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.990
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
2.102.346 1.315.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.946.149 -1.028.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.696.570 -7.125.962
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.362.833 -612.396
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.666.263 -6.513.566
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
445.452 13.526.711
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -46.927
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 445.452 13.573.638
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -17.081.645 -4.360.766
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 5.898.739 -1.854.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.183.427 6.620.871
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -16.183.427 6.620.871
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 833.321 1.030.904
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.551.988 -6.597.816
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
4 23.836.612 -6.608.701
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 715.376 10.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-27.594 -2.192.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.255 -75.330
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -187.255 -75.331
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.873.747 387.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.827.145 -761.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.827.145 -759.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.190.792 1.275.884
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000 0
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 6.608.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.580.235
Faktoring Süreçlerinden Nakit Girişleri
0 9.580.235
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-11.583.247 -13.402.705
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-11.583.247 -2.902.705
Faktoring Süreçlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.500.000
Ödenen Faiz
-225.961 -1.535.074
Alınan Faiz
0 24.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.237.394 901.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.237.394 901.225
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 368.464 212.740
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.605.858 1.113.965

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2021 Evvelki Devir 30.06.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 61.605.858 368.464
Ticari Alacaklar
5.718.354 10.206.398
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 351.839 6.731.819
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.366.515 3.474.579
Başka Alacaklar
147.488 603.342
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
4 0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 147.488 603.342
Stoklar
9 18.219.511 1.044.121
Peşin Ödenmiş Masraflar
15.008.950 18.465.583
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
4 3.195.975 2.757.553
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 11.812.975 15.708.030
Başka Dönen Varlıklar
2.064.847 1.877.592
Alakalı Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
4 182.566 405.072
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
18 1.882.281 1.472.520
ORTA TOPLAM
102.765.008 32.565.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.765.008 32.565.500
DURAN VARLIKLAR

Öbür Alacaklar
281.222 270.820
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 281.222 270.820
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
11 290.000 290.000
Maddi Duran Varlıklar
12 46.698.387 48.644.500
Arazi ve Yerler
5.805.000 5.805.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.236.265 2.300.001
Binalar
3.794.707 4.069.999
Tesis, Makine ve Aygıtlar
32.423.949 35.549.924
Taşıtlar
2.176.874 685.925
Mobilya ve Demirbaşlar
261.592 233.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.909 92.683
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
2.260.518 0
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 2.260.518 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
694.741
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.286.777 49.298.003
TOPLAM VARLIKLAR
153.051.785 81.863.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 5.341.196
Ticari Borçlar
6.791.867 23.139.355
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.791.867 23.139.355
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 2.977.313 2.143.992
Öteki Borçlar
41.474.141 16.913.854
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
4 40.744.519 16.907.907
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
8 729.622 5.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.165 45.759
Bağlantılı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.165 45.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
706.504 401.758
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17 412.316 341.275
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
15 294.188 60.483
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.518 14.817
Bağlantılı Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.518 6.518
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 0 8.299
ORTA TOPLAM
51.974.508 48.000.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.974.508 48.000.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.926.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.872.084 12.389.386
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.458.358 1.022.213
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.413.726 11.367.173
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 734.789
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.872.084 18.050.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.846.592 66.051.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
85.205.193 15.812.213
Ödenmiş Sermaye
20 66.000.000 58.967.161
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
20 5.785.577 2.738.380
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.106.686 49.230.939
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
48.106.686 49.230.939
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
20 48.544.431 49.268.678
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
20 -437.745 -37.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
20 -65.095.127 -106.677.796
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
6.745.789 -12.108.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.205.193 15.812.213
TOPLAM KAYNAKLAR
153.051.785 81.863.503

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.07.2020 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.07.2019 – 31.03.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
21 53.446.446 60.465.612 7.195.602 12.421.247
Satışların Maliyeti
21 -43.514.589 -54.975.787 -8.105.299 -10.799.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.931.857 5.489.825 -909.697 1.621.962
BRÜT KAR (ZARAR)
9.931.857 5.489.825 -909.697 1.621.962
Genel İdare Masrafları
23 -2.464.691 -2.294.059 -949.380 -559.389
Pazarlama Sarfiyatları
23 -2.358.136 -2.046.638 -873.306 -609.615
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
24 11.735.493 9.408.034 6.003.477 2.170.585
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
24 -15.159.239 -20.545.112 -4.783.649 -4.865.300
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.685.284 -9.987.950 -1.512.555 -2.241.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 16.276.646 24.728 15.964.828 7.518
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
25 -9.893.445 -1.990 -9.893.445 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.068.485 -9.965.212 4.558.828 -2.234.239
Finansman Sarfiyatları
26 -2.652.225 -2.865.183 -383.238 -1.150.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.416.260 -12.830.395 4.175.590 -3.384.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.329.529 2.794.366 665.231 325.932
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.329.529 2.794.366 665.231 325.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
6.745.789 -10.036.029 4.840.821 -3.058.318
PERİYOT KARI (ZARARI)
6.745.789 -10.036.029 4.840.821 -3.058.318
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
6.745.789 -10.036.029 4.840.821 -3.058.318
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 28 0,10220000 -0,15210000 0,07330000 -0,04630000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-400.006 18.892 -283.097 139.012
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
17 -500.007 24.220 -350.124 178.220
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
100.001 -5.328 67.027 -39.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
100.001 -5.328 67.027 -39.208
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-400.006 18.892 -283.097 139.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.345.783 -10.017.137 4.557.724 -2.919.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana İştirak Hisseleri
6.345.783 -10.017.137 4.557.724 -2.919.306

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930671

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/merko-gida/kap-haberi/261576

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler
Devamını Oku

Lagarde’dan teşvik uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Lideri Christine Lagarde, iktisadın kâfi seviyede toparlanması durumunda siyaset yapıcılarının nakdî ve mali dayanağın ...