MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İdare Şurası Komiteleri

MARKA YATIRIM 2021-02-03 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MARKA YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

MARKA YATIRIM 2021-02-03 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! MARKA YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İdare Heyeti Komiteleri )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
İdare Konseyi Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz İdare Konseyi’nin 03.02.2021 tarih 2021/5 sayılı toplantısında Şirketimizin 02.02.2021 tarihli Olağanüstü Genel Heyet toplantısında  Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçilmesi sonrasında, İdare Kurulu Komiteleri’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.
Kontrol Komitesi  
Bağımsız İdare Şurası Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan) 
Bağımsız İdare Konseyi Üyesi: Bilal KARAKOÇ
Çalışma Asılları
Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız kontrolü ve şirketin iç kontrol ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve aktifliğinin gözetimini yapar. Bağımsız kontrol kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız kontrol sürecinin başlatılması ve bağımsız kontrol kuruluşunun her evredeki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin nezaretinde gerçekleştirilir Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve idare konseyinin onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç denetim sistemi ile bağımsız kontrolüyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız kontrol konularındaki bildirimlerinin kapalılık unsuru çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak idare ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Kontrolden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve orta dönem finansal tablolarının şirketin izlediği muhasebe unsurları ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte idare şurasına yazılı olarak bildirir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi  
Bağımsız İdare Şurası Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)  
Bağımsız İdare Şurası Üyesi :Bilal KARAKOÇ
Çalışma Asılları
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve riskin yönetilmesi hedefiyle çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir defa gözden geçirir.
Kurumsal İdare Komitesi  
Bağımsız İdare Konseyi Üyesi: Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız İdare Konseyi Üyesi :Bilal KARAKOÇ
Yatırımcı Alakaları Bölümü Direktörü/Özlem Nazlı ARIKAN 
Çalışma Temelleri
Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise münasebetini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını güzelleştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Hürmetlerimizle. 
                                      
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907352

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/marka-yatirim/kap-haberi/255456

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler