Kredi Garanti Fonu KGF Nedir? KOBİ’lere Faydaları Nelerdir?

Kredi Garanti Fonu (KGF), küçük ve orta ölçekli işletmeler için teminat yetersizliğinden dolayı kredi alamayan işletmelere banka kredisi kullanabilmeleri için destek veren anonim bir kuruluştur.

Kredi Garanti Fonu Anonim şirketi logo
Kredi Garanti Fonu Logo

Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliğinden dolayı banka kredisi alamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak işletmelerin istedikleri finansmana erişmesinde yardımcı olur.

Uzun vadeli kredi kullanmak isteyen KOBİ‘lerin bankalar tarafından yüksek teminatlar istemesinden kaynaklı kredi başvurusu yapamamalarının önüne geçmektedir.

Kendi işini büyütmek isteyen KOBİ’lerin banka tarafından istenen teminat seviyelerini karşılayamaması durumunda KGF “müteselsil kefil ” olarak KOBİ’lere yardım etmektedir.

KGF Ne zaman kuruldu?

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır.

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KGF bir devlet kuruluşu mu?

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır.

Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

Kredi Garanti Fonundan kimler yararlanabilir?

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Şubelerine doğrudan başvurabilir ve yararlanabilirler.

Yeni kurulan şirketlerde aynı zamanda KGF ‘den yararlanabilmektedirler. Girişimciliği geliştirmek ve daha fazla iş olanağı sağlamak için yapılacak incelemeler sonucunda olumlu yanıt alan yeni veya fikir aşamasındaki girişimlerin de finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

Türkiye’nin bütün bölgelerindeki Kobi, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, genç girişimler Kredi garanti fonu kefaleti için başvuru yapabilirler.

KGF’ye nasıl başvurulur? Başvuru süreci ve istenen belgeler nelerdir?

Kredi Garanti Fon kefaleti başvurusu için, KGF’nin ortaklığı bulunduğu herhangi bir bankaya gidip KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi söyleyip dosyalarınızın KGF’na gönderilmesine muvafakat vermeniz yeterlidir.

KGF’ye başvuru için harici ekstra bir belge gerekmemektedir. Banka tarafından kredi için istenilen belgeler dışında KGF, herhangi bir belge istememektedir.

Banka tarafından gönderilen kredi dosyasında eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri talep etmektedir.

KGF’ye yapılan başvurular genellikle 1 ila 7 gün arasında sonuçlanmaktadır. Portföy Garanti Sistemi’nde banka tarafından evrakların eksiksiz ve tam gönderilmesi halinde 2 iş günü içerisinde başvurunuza geri dönüş alacaksınızdır.

Kefalet Süreci Nasıl işliyor?

Kefalet işlemleri temel olarak;

 1. Portföy Garanti Sistemi (PGS),
 2. PGS Dışı kefaletler (PLS) ve
 3. Doğrudan kefaletler

olmak üzere 3 farklı metodoloji ile işleme alınmaktadır. Her bir kefalet programı için kullanılan metodoloji farklılık gösterebilmektedir.

PGS metodolojisi ile uygulanan kefalet programlarında KGF tarafından ilave bir kredi değerlendirmesi yapılmamaktadır. Kredi verilmesi uygun bulunan işletmeler için bankalarca KGF’ye kefalet başvurusu yapılmaktadır.

PLS metodolojisinde ise kredi/kefalet talebi olan firma, bankaca yapılan değerlendirmeden ayrı olarak KGF tarafından da incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Doğrudan kefalet ürünlerinde banka kredisi söz konusu olmayıp, KGF ile kefalet anlaşması bulunan kurumlardan geri ödemeli destek almaya hak kazanmış firmalar başvuru sonrasında ayrı ayrı incelenmekte ve uygun görülenler için destek sağlayan kuruma hitaben teminat mektubu verilmektedir.

 1. PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS) KEFALET İŞLEYİŞİ

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.5. KGF Bankaya onay verir.6. Banka krediyi kullandırır. 

2. PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALET (PLS) İŞLEYİŞİ

 1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.2. Banka başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar, krediyi onaylar.3. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.4. KGF, 7 iş günü içinde kredi değerlendirmesi yapar.5. KGF Bankaya onay verir.6.Banka krediyi kullandırır. 

 3. DOĞRUDAN KEFALET İŞLEYİŞİ

  1a. KOBİ, destek sağlayan Kuruma destek için başvurur.1b. KOBİ, desteğe teminat olarak gösterilmek üzere Kurum tarafından istenen kefalet için KGF’ye başvuru yapar.2a. Kurum destek başvurusunu değerlendirir, onaylar.2b. KGF kefalet başvurusunu değerlendirir, onaylar.3. KGF destek sağlayan Kurum’a hitaben düzenlediği kefalet mektubunu KOBİ’ye teslim eder.4. KOBİ, KGF kefalet mektubu ile Kuruma başvurarak desteği kulanır.

Kefaletin Maliyeti nedir?

KGF kefaleti ile kulanılacak kredilerde, kefalet için kullanılan kaynağa ve yararlanıcının özelliğine göre kefaletin vadesi ve azami tutarı farklılık göstermektedir.

KGF’nin kendi kaynaklarını kullanarak sağladığı Özkaynak kefaletlerinden sadece KOBİ ölçekli işletmeler yararlanabilmekte olup, yararlanıcı başına 3 milyon TL’ye kadar kefalet verilebilmektedir. İşletme kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem ile birlikte 5 yıla kadar, yatırım kredilerinde ise 2 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 7 yıla kadar kefalet sağlanabilmektedir.

Hazine destekli KGF kefaletlerinde ise; KOBİ ölçekli işletmeler 25 milyon TL’ye kadar, büyük ölçekli işletmeler 200 milyon TL’ye kadar kefalet kullanabilmektedir.

KGF Değerlendirme kıstasları nelerdir?

 • Proje, kredilendirme ilkelerine uygun  ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalı
 •  Proje  “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve  “sürdürülebilir” olmalı
 •  Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalı.
 •  Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalı.
 •  Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalı.
 •  Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalı.

Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşa ve reel sektöre destek için 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak tedbir kararları aldı.

Buna göre;

 • Gecikmeye giren krediler takibe aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.
 • Uygulama ihtiyaç, taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsayacak.
 • Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlanacak.

Temel olarak kredi ve kredi kartı borçlarının ödenmediği durumda nasıl bir yol izlenebileceği 2015 yılında çıkartılan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ile düzenleniyor.

Kredi Borcu Ödenmediği Zaman Ne Kadar Faiz Uygulanır?

Yasal takip durumu dâhil, geç ödemelerde kullandığınız kredi faiz oranının en fazla %30 fazlası bir gecikme faizi uygulanabiliyor. Yani aylık %1 faiz üzerinden kredinizi kullandıysanız en fazla aylık  %1,30 oranı üzerinden bir gecikme faizi uygulanabilir.

Kredi Borcunun Ödenmemesi Durumunda Konuta ve Eşyalara Haciz Gelir mi?

Kredi borcunuzu ödememeniz durumunda, size ait olan tüm taşınmaz ile araçlara haciz işlemi başlatılabilir. Eşyalarınızdan ise gündelik yaşam için lüzumlu görülen koltuk, yatak, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi eşyalarınız haczedilemez.

Bunun dışında, kıymetli evrak, antika, değerli taş ve madeni süs eşyaları haczedilebilecek mallarınız arasında yer alır.

Kredi Borcunu Yapılandırmak İçin İzlenecek Alternatif Yollar Nelerdir?

Bu süreçte kredi ödemelerinizi istediğiniz şartlara yakın olarak yapılandırabilmeniz için ipotek vermeniz veya kefil gösterip bankalara ek güvence sunmanız etkili olur. Bunun için önceliği borçlu olduğunuz bankaya vererek, ek teminatlar ile kredi yapılandırma ihtimalinizi arttıramaya çalışmanız, iyi bir alternatif yoldur.

Kredi Borcu Ödenmemesi Durumunda Kefile Ne Zaman İşlem Başlatılır?

Kredi işlemlerinde kefil olmak, borçlunun borcunu ödememesi durumunda tüm borcu ödemeyi kabul etmek anlamına gelir. Bu durumda kredi borçlusunun üst üste iki kredi taksit ödemesini yapmaması halinde, verilen 30 günlük süre içerisinde genel olarak kefil de bilgilendirilerek uyarılır.

Eğer bu 30 günlük süreç içerisinde ödeme yapılmaz ise öncelik kredi borçlusu olarak tüm yasal süreçler kefile de uygulanır. Yani kredi kefilinin hesaplarına, gayrimenkul ve araçlarına haciz işlemi yapılabilir. 

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler