Koronavirüs salgını gençlerde işsizlikle ilgili kaygılara neden olmaya başladı

OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) koronavirüs krizinin gençler üzerindeki etkisine dair hazırladığı rapora göre 15-24 arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında akıl sağlığı, gelir ve istihdam geliyor.

15-24 yaş arası gençlerin koronavirüs krizinden nasıl etkilendiğini 48 ülkede 7-20 Nisan tarihleri arasında 90 gençlik organizasyonu aracılığıyla araştıran raporda eğitime erişimde de bu dönemde büyük sorunların ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Bu dönemde 1,5 milyar gencin eğitime ve üniversiteye erişimi sınırlanırken; bu gençlerin yarısının gerekli kaynaklara yeterince erişemediği, bu durumun da hayat boyu elde edebilecekleri gelirin yüzde 7-10 arasında azalmasına yol açtığı belirtildi.

Bu gençlerin halihazırda 2008 finansal krizinin etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldığı aktarılan raporda, bu kuşağın kendilerinden bir önceki 25-64 yaş arası kuşağa kıyasla işsiz kalma ihtimalinin 2,5 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

Bu durumun sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan evsiz, işsiz ya da göçmen gençler gibi grupları daha ağır vurabileceği de ifade edildi.

İşsiz kalmaları yoksulluk sınırına yaklaştırıyor

Raporda gençlerin işsizlik oranının artmasına paralel bir şekilde borçlarının da yükseldiği, bunun da kuşaklar arası adaletsizlik sorununa yol açtığı vurgulandı.

Gençlerin sınırlı mali varlıklarının bulunmasının, işlerini kaybetmeleri durumunda üç ay içinde yoksulluk sınırına gerilemelerine sebep olduğu da ifade edildi.

OECD

Türkiye ne çalışan ne eğitim alan gençler oranında birinci

OECD’ye göre ekonomik olarak olağanüstü zamanlarda mezun olan gençler daha zor istihdam sahasına giriyor.

Buna örnek olarak verilen 2008 finansal krizinin etkileri dolayısıyla ne çalışan ne eğitim alan gençlerin oranı yüzde 18’e yükseldi.

18-25 arası işsiz gençlerin oranı ise yüzde 20’ye çıktı.

Türkiye, OECD verilerine göre ne çalışan ne de eğitim alan genç oranında yüzde 26 ile ilk sırada geliyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de Mart ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %24,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı ise %27,4 oldu.

İşlerini kaybetmeleri riski yüksek

Özellikle geçici istihdam yaratan ve düşük maaşla çalıştıran restoran, otel gibi hizmet sektörlerinde gençlerin işlerini kaybetmesi riski daha yüksek.

OECD’ye göre 15-29 arası gençlerin yüzde 35’i düşük maaş veren ve iş güvencesi sağlamayan pozisyonlarda çalışıyor. Bu oran 30-50 yaş arası kişilerde yüzde 15 iken 51 yaş üstünde yüzde 16.

Araştırma, krizin başında şubat-mart arasında işsizlik sorunundan en çok 15-24 yaş arası gençlerin etkilendiğini gösteriyor.

Daha az kazanıyorlar

İngiltere’de de Resolution Foundation ismindeki kurumun yürüttüğü araştırma, 18-24 arası gençlerin üçte birinden fazlasının koronavirüs krizi öncesine göre daha az kazandığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre genç çalışanların maaşları yıllar boyunca olumsuz etkilenebilecek; kriz yaşı daha yüksek çalışanları ise gönüllü olarak emekli olmaya itebilir.

Yine İngiltere’deki verilere göre işsizlikten en çok etkilenen gençler oldu.

18-24 arası gençlerin dörtte birinin maaşı, çalıştıkları şirketlerin yaptığı başvuru sonucunda yüzde 80’e düştü ve hükümet tarafından ödenmeye başlandı.

Yüzde 9’u ise işlerini kaybetti; bu bütün yaş grupları arasındaki en yüksek rakam.

Stres ve yalnızlık hissi arttı

OECD’nin araştırmasına göre ise koronavirüs krizi sırasında sosyal mesafe ve karantina gençlerde stres, endişe ve yalnızlık hissiyatına yol açtı.

ABD’de yapılan bir araştırma ise 18-29 yaş arası gençlerde görülen stres seviyesinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bunda okulların kapalı olmasının da etkili olduğu vurgulanırken diğer salgınlar sırasında ev işi şiddetin arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler