İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

İSTİKRAR YATIRIM 2021-02-11 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! İSTİKRAR YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

İSTİKRAR YATIRIM 2021-02-11 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! İSTİKRAR YATIRIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Konsey tescil ve İlan hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.11.2020
Genel Şura Tarihi 30.12.2020
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No:50 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Hususları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Şura Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – 2018 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
5 – 2019 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
6 – 2018 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 – 2019 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi,
9 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
10 – 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı idare heyeti kararıyla yapılan İdare heyeti üyesi atamasının TTK’nin 363. Unsuru uyarınca onaylanması,
11 – Yeni İdare heyeti üyelerinin seçilmesi ve misyon müddetlerinin tespiti.
12 – İdare heyeti üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
13 – İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, İdare Kurul’unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, İdare Kurul’unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
17 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Konseyi Üyelerine, kelam konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
18 – Şirketin 2018 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
19 – Şirketin 2019 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
20 – 2018 yılı içerisinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
21 – 2019 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
22 – Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
23 – Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
24 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
25 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
26 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KONSEY DAVETİ ve VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına Ferit Davet Özalp’in seçilmesi kelamlı olarak teklif edildi, diğer teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı lideri toplantı yazmanı olarak Necati Özdemir’i, Oy toplayıcı olarak da Özge Yılmaz’ı atadı.
Genel Heyet Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na ve Yazman’a katılanların oybirliği ile yetki verildi.
2. Gündemin 2. Unsurunda Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı lideri tarafından önerildi, teklif oya sunuldu, Teklif 19.000 T.L lik red oyuna karşılık 16.110.314,937 T.L lik kabul oyuyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
2018 yılı İdare Heyeti faaliyet raporu İdare Şurası Lideri tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara kelam verildi. Kelam alan olmadı. 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
3. Gündemin 3. Hususunda Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı lideri tarafından önerildi, teklif oya sunuldu, Teklif katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi.
İdare Konseyi faaliyet raporu İdare Şurası Lideri tarafından müzakereye açıldı ve hissedarlara kelam verildi. Kelam alan olmadı. 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
4. 2018 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirket’in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı lideri tarafından önerildi, teklif oya sunuldu, Teklif katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı kelam alan olması.
5. 2019 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Şirket’in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı lideri tarafından önerildi, teklif oya sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi. müzakereye açıldı kelam alan olmadı.
6. Gündemin 6. Hususunda yer alan 2018 hesap periyoduna ait Finansal Şirket’in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı lideri tarafından önerildi, teklif oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . İdare Heyeti Lideri tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara kelam verildi. Kelam alan olmadı. 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
7. Gündemin 6. Hususunda ye ralan 2019 hesap periyoduna ait Finansal Şirket’in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı lideri tarafından önerildi, teklif oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . İdare Konseyi Lideri tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara kelam verildi. Kelam alan olmadı. 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
8. 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Şurası Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı lideri tarafından idare şurası üyeleri farklı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2018 yılına ilişkin idare heyeti üyesi TAYYAR RACi ŞAŞMAZ ibraya sunuldu 54.000 kabul oyuna karşılık 16.075.314,937 red oyu ile katılanların oyçoklugu ibra edilmedi.
2018 yılına ilişkin idare konseyi üyesi MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2018 yılına ilişkin idare konseyi üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2018 yılına ilişkin idare konseyi üyesi FERIT DAVET ÖZALP ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2018 yılına ilişkin idare konseyi üyesi FARUK ÇETINKAYA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2018 yılına ilişkin idare konseyi üyesi HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
İdare Şurası Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmadılar
9. 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı lideri tarafından idare heyeti üyeleri farklı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2019 yılına ilişkin idare heyeti TAYYAR RACi ŞAŞMAZ ibraya sunuldu 19.000 kabul oyuna karşılık 16.094.314,937 red oyu ile katılanların oyçoklugu ibra edilmedi.
2019 yılına ilişkin idare konseyi üyesi MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ilişkin idare konseyi üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ilişkin idare şurası üyesi FERIT DAVET ÖZALP ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ilişkin idare şurası üyesi FARUK ÇETINKAYA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2019 yılına ilişkin idare heyeti üyesi HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
İdare Konseyi Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmadılar.
10. Gündemin 10. Unsuru mucibince 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı idare heyeti kararıyla atanan Ferit Davet Özalp’in İdare şurası üyeliği TTK’nin 363. Unsuru uyarınca katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi .
11. Gündemin 11. Hususuna geçildi. Toplantı Lideri tarafından İdare Konseyi üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı halde teklif edildi. Öbür teklif olmadı teklife uygun olarak
Şirket İdare Heyeti Üyeliğine TC no: 53281513110 MEHMET TANYAŞ , 21386190482 T.C Nolu MUSTAFA LATİFE , 28027654532 T.C nolu BÜLENT İTİMAT, 13517232598 T.C Nolu ERDAL KILIÇ, 29494766254 T.C Nolu VEYSİ KAYNAK 3 YIL için seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. İdare konseyi üyelerine aylik net 5000 TL (beşbintürklirasi ) ödenmesine, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
13. İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler olmadıgı hususnda hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi
14. İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler olmadıgı hususnda hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, İdare Kurul’unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile 2019 mali devrine ait olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen SEÇKİN BAĞIMSIZ KONTROL VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş’nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, İdare Kurul’unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile 2020 mali devrine ait olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen SEÇKİN BAĞIMSIZ KONTROL VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş’nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Heyeti’nin 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Konseyi Üyelerinden, TAYYAR RACi ŞAŞMAZ sorumlu olarak kabul edilerek cezanin kendisne rucü edilmesine ve öteki idare şurası üyeleri MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR , MARUF DİNDAR, FERIT DAVET ÖZALP, FARUK ÇETINKAYA ve HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ise rastgele bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadıgından rucüya gerek omadıgına ait toplantı başkanbı tarafından verilen kelamlı teklif oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
18. Şirketin 2018 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmedigi hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
19. Şirketin 2019 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
20. 2018 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler bulunmadıgı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
21. 2019 yılı içerisinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler bulunmadıgı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
22. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar bulunmadıgı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
23. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar bulunmadı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut olarak 100.000,00 TL. (yüzbintürklirası ) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
24. İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
25. İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
26. Gündemin son unsuruna geçildi. Dilek ve görüşler kısmında ortaklar 2020 yılı faaliyet sonuçlarının evvelki yılı faaliyet sonuçlarından daha âlâ olması dileğinde bulundular. Toplantı lideri kelam alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Kelam alan Zeynel Abidin AVCI daha evvel üçüncü bireylerden olan ve ihtar çekildiği açıklanan bahis ilğili bir gelişme varmı diye sordu. Toplantı lideri cevaben kelam alarak gerekli hukuksal prosedürün devam ettiğini, gelişmelerin kamuyu aydınlatma Platformunda ilan edileceğini söz etti. Ayrıca kelam alan olmadı.

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.01.2021

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZIRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG 2018-2019 YILLARI OLAĞAN GENEK ŞURA DAVET İLANI.pdf – Öbür Genel Heyet Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2020 tarihinde yapılan olağan genel Heyet toplantısı tutanağı İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Genel Şura toplantı tutanağı 25.01.2021 tarihli ve 10252 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve hisse sahiplerine duyurulur.
.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909233

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/denge-yatirim/kap-haberi/255723

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler