HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

HEKTAS 2021-04-22 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! HEKTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın! HEKTAŞ …

HEKTAS 2021-04-22 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! HEKTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
22/04/2021
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

                             Şirketimizce hazırlanan  01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Bildirisine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  
  –     Tarafımızca incelendiğini,
  
  –    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe muhalif bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
  –   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
  
 bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
Hürmetlerimizle,
 
Kamil DERECE                                    Mahmut Cengiz AYDIN                      Uğur AKBAŞ                    
Yönetim Kurulu Denetim                      Yönetim Kurulu Denetim                    Mali İşler Yöneticisi                
Komitesi Başkanı                                  Komitesi Üyesi                                  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930678

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/hektas/kap-haberi/261570

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler