HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

HEKTAS 2021-04-22 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! HEKTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın! HEKTAŞ …

HEKTAS 2021-04-22 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! HEKTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.588.263 137.982.987 -145.571.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.980.379 67.573.534 69.553.913 69.553.913
Kar Hisseleri
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Periyot Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 1.980.379 38.347.566 234.855.068 67.573.534 570.012.259 570.012.259
Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 188.330.967 697.030.814 697.030.814
Transferler
8.141.646 180.189.321 -188.330.967 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.444.110 75.051.687 81.495.797 81.495.797
Kar Hisseleri
-3.057.856 -3.057.856 -3.057.856
Periyot Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.871.565 14.985.426 46.229.090 412.246.655 75.051.687 775.468.755 775.468.755

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.770.612 -66.025.771
Periyot Karı (Zararı)
75.051.687 67.573.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
75.051.687 67.573.534
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.621.658 27.033.884
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9.018.862 5.519.934
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.272 0
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 17.272 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.260.948 6.273.681
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.452.994 513.069
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13a -192.046 254.530
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.506.082
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
36.775.773 16.972.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-581.895 -830.079
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
37.357.668 17.802.618
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17 -7.433.926 -1.732.270
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.271 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.501.730 -161.192.614
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.308.821 -123.947.108
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.417.305 -66.026.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.768.301 -27.556.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.202.810 10.399.819
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
625.709 3.494.196
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.835.822 42.443.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.828.385 -66.585.196
Alınan Faiz
581.895 830.079
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -398.618 -148.197
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.125.504 -122.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.895.002 -37.910.153
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -23.622.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.616 1.192
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.616 1.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.913.618 -14.288.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.766.392 -14.270.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -147.226 -17.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
334.045.622 -31.280.509
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
477.368.466 556.535.108
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-119.197.326 -566.761.994
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.120.399 -3.259.172
Ödenen Temettüler
-363.453 0
Ödenen Faiz
-20.641.666 -17.794.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.380.008 -135.216.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.380.008 -135.216.433
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.216.919 176.941.069
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 248.596.927 41.724.636

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 248.745.908 70.222.264
Ticari Alacaklar
6a 993.031.685 751.740.136
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
19 960.074 1.005.511
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
992.071.611 750.734.625
Öbür Alacaklar
7a 12.172.245 22.024.438
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
12.172.245 22.024.438
Türev Araçlar
68.991.607 48.868.820
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
4 68.991.607 48.868.820
Stoklar
8 524.420.829 412.652.528
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
141.157.125 121.646.087
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
141.157.125 121.646.087
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 2.125.504 583.486
Öteki Dönen Varlıklar
42.228.639 32.145.454
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
42.228.639 32.145.454
ORTA TOPLAM
2.032.873.542 1.459.883.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.032.873.542 1.459.883.213
DURAN VARLIKLAR

Öteki Alacaklar
7a 556.734 446.428
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7a 556.734 446.428
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
4.869.181 5.221.772
Maddi Duran Varlıklar
9 406.751.852 393.352.539
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.658.799 28.103.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
117.996.102 116.704.435
Şerefiye
11 69.369.257 69.369.257
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 48.626.845 47.335.178
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
22.920.900 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
22.920.900 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.711.484 29.946.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
614.465.052 573.775.431
TOPLAM VARLIKLAR
2.647.338.594 2.033.658.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.266.447.738 894.459.973
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.266.447.738 894.459.973
Banka Kredileri
5 1.258.375.941 820.343.770
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 8.071.797 16.398.374
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 57.717.829
Ticari Borçlar
6b 366.660.042 217.457.232
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
19 7.951.802 6.033.082
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
358.708.240 211.424.150
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13.976.400 13.350.691
Öteki Borçlar
7b 28.449.299 27.998.315
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
10.557.766 7.827.733
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
17.891.533 20.170.582
Türev Araçlar
0 485.728
Riskten Korunma Emelli Türev Araçlar
0 485.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.548.273 2.997.040
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.548.273 2.997.040
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
80.628 227.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
13a 5.218.078 4.672.182
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
4.515.759 3.777.817
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
702.319 894.365
ORTA TOPLAM
1.684.380.458 1.161.648.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684.380.458 1.161.648.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.779.831 157.447.473
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
169.779.831 157.447.473
Banka Kredileri
5 151.726.731 145.563.600
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 18.053.100 11.883.873
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.478.257 11.161.823
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13b 11.478.257 11.161.823
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 6.231.293 6.369.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.489.381 174.979.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.869.839 1.336.627.830
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
775.468.755 697.030.814
Ödenmiş Sermaye
227.571.100 227.571.100
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
2.256.362 2.256.362
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.871.565 -2.871.565
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-2.871.565 -2.871.565
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
-2.871.565 -2.871.565
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.985.426 8.541.316
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
14.985.426 8.541.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.229.090 38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
412.246.655 235.115.190
Net Devir Karı yahut Ziyanı
75.051.687 188.330.967
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
775.468.755 697.030.814
TOPLAM KAYNAKLAR
2.647.338.594 2.033.658.644

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
14a 436.559.394 269.906.354
Satışların Maliyeti
14b -294.790.426 -172.179.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.768.968 97.727.338
BRÜT KAR (ZARAR)
141.768.968 97.727.338
Genel İdare Masrafları
-14.672.850 -10.111.165
Pazarlama Sarfiyatları
-15.929.185 -11.428.927
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
-5.501.573 -4.028.207
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
15 2.184.346 7.558.386
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
16 -24.086.982 -1.228.710
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
83.762.724 78.488.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
256.538 141.384
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
-31.653 -15.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.987.609 78.614.159
Finansman Gelirleri
22.334.851 2.505.869
Finansman Sarfiyatları
-38.704.699 -15.278.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.617.761 65.841.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.433.926 1.732.270
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
17 -80.628 -66.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.514.554 1.798.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
75.051.687 67.573.534
PERİYOT KARI (ZARARI)
75.051.687 67.573.534
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
75.051.687 67.573.534
Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Yüz Adet Pay Senedi(TL) 18 0,33000000 0,30000000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
6.444.110 1.980.379
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
8.055.136 1.980.379
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
8.055.136 1.980.379
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-1.611.026 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir, Vergi Tesiri
-1.611.026 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.444.110 1.980.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.495.797 69.553.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
81.495.797 69.553.913

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930676

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/hektas/kap-haberi/261572

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler