GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

GALATASARAY SPOR 2021-04-09 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! GALATASARAY SPOR ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

GALATASARAY SPOR 2021-04-09 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! GALATASARAY SPOR ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.06.2019 – 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
30.531.275 -30.531.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-234.798 3.998.208 3.763.410 -24.501 3.738.909
Devir Karı (Za -234.798 -234.798
Periyot Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.709.128 21.246.627 -1.273.845.714 3.998.208 -269.451.741 -57.623 -269.509.364
Cari Periyot 01.06.2020 – 28.02.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.608 -321.250.366 321.520.974 -40.847 -321.561.821
Periyot Karı (Zararı)
-321.250.366 -321.250.366 -40.847 -321.291.213
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.608 -270.608 -270.608
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.094.859 21.246.627 -1.319.978.101 -321.250.366 -641.218.433 -107.428 -641.325.861

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.06.2020 – 28.02.2021 Evvelki Devir 01.06.2019 – 29.02.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.355.131 46.482.635
Periyot Karı (Zararı)
-321.291.213 3.973.707
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.446.146 121.155.611
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
76.094.930 85.518.153
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
636.311 4.052.805
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
636.311 4.082.805
Yatırım Emelli Gayrimenkul Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.725.560 -251.811
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.948.819 1.155.391
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.776.741 -1.407.202
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
66.425.721 70.092.592
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.717.444 -117.237.635
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
189.143.165 187.330.227
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-470.804 -983.771
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.723.035 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
392.756 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.115.791 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
10.757.463 -18.451.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.666.077 -75.017.381
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.668.916 127.404.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.711.324 -6.009.989
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-11.605.123 -31.794.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.969.955 -103.207.826
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
99.505.784 -80.933.689
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
34.966.344 18.388.885
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.625.592 -26.506.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.562.973 27.641.767
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.250.088 -3.104.966
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-24.312.885 30.746.733
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.178.990 50.111.937
Alınan Faiz
820.237 95.924
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-278.347 -382.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -55.895
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.281.969 -3.287.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.550.324 -300.455.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.792.725 -20.655.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.472.275 -5.981.654
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.320.450 -14.673.746
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-92.757.599 -279.800.062
Bağlantılı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-92.757.599 -279.800.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.178.801 252.644.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
368.261.557 1.507.384.698
Kredilerden Nakit Girişleri
368.261.557 1.507.384.698
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-174.334.053 -1.066.503.453
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-174.334.053 -1.066.503.453
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.771.075 -3.486.650
Ödenen Faiz
-6.808.079 -170.697.661
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.830.451 -14.052.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.273.346 -1.328.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.273.346 -1.328.612
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.837.498 7.948.258

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 28.02.2021 Evvelki Devir 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.837.498 564.152
Finansal Yatırımlar
17.088.051 46.370.020
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
17.088.051 46.370.020
Ticari Alacaklar
113.322.329 141.776.690
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
113.322.329 141.776.690
Başka Alacaklar
44.541.602 42.639.295
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
4 43.660.905 42.240.651
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
880.697 398.644
Stoklar
35.324.391 26.613.067
Peşin Ödenmiş Masraflar
68.858.919 47.724.089
Öteki Dönen Varlıklar
7.687.807 1.862.161
ORTA TOPLAM
321.660.597 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.660.597 307.549.474
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.690.136 6.184.573
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.690.136 6.184.573
Öbür Alacaklar
1.217.020.767 1.004.268.268
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
4 1.216.843.812 1.004.126.541
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
176.955 141.727
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
7.686.610 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
7 15.635.226 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.735.644 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 110.450.869 167.456.056
Peşin Ödenmiş Masraflar
230.410.436 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.436.367 5.965.563
Başka Duran Varlıklar
7.239.680 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.624.305.735 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
1.945.966.332 1.793.771.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 281.432.958 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
426.289.348 304.762.934
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
426.289.348 304.762.934
Banka Kredileri
6 420.400.801 298.669.184
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5.888.547 6.093.750
Ticari Borçlar
154.000.266 182.993.658
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
154.000.266 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
237.333.205 229.481.731
Öteki Borçlar
15.491.111 22.286.251
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
4 15.117.769 12.287.318
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
373.342 9.998.933
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
71.147.823 55.742.341
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Mukavele Yükümlülükleri
71.147.823 55.742.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.043.884 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
3.891.304 2.692.020
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.152.580 13.375.839
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.473.859 62.080.282
ORTA TOPLAM
1.229.212.454 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.229.212.454 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.119.333.312 1.101.530.659
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.119.333.312 1.101.530.659
Banka Kredileri
6 1.101.133.287 1.079.236.897
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
18.200.025 22.293.762
Ticari Borçlar
20.160.750 8.238.218
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.160.750 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
138.435.055 46.780.745
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
63.540.335 43.979.473
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Mukavele Yükümlülükleri
63.540.335 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.610.287 2.574.953
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
3.258.037 2.516.241
Öteki Uzun Vadeli Karşılıklar
13.352.250 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.358.079.739 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.587.292.193 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
-641.218.433 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.094.859 -1.824.251
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-2.094.859 -1.824.251
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-2.094.859 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Devir Karı yahut Ziyanı
-321.250.366 -46.676.321
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-107.428 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-641.325.861 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
1.945.966.332 1.793.771.425

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2020 – 28.02.2021 Evvelki Periyot 01.06.2019 – 29.02.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.12.2020 – 28.02.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.12.2019 – 29.02.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
11 422.460.253 726.407.399 164.825.297 241.526.222
Satışların Maliyeti
11 -612.993.177 -609.330.772 -249.887.713 -237.228.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-190.532.924 117.076.627 -85.062.416 4.297.297
BRÜT KAR (ZARAR)
-190.532.924 117.076.627 -85.062.416 4.297.297
Genel İdare Masrafları
-18.468.806 -23.719.430 -5.828.796 -6.408.249
Pazarlama Sarfiyatları
-27.880.592 -28.334.148 -8.563.639 -7.911.616
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
17.967.489 11.802.572 9.149.942 -3.239.299
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
-36.711.850 -19.015.667 -1.619.592 -11.379.401
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-255.626.683 57.809.954 -91.924.501 -24.641.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.161.230 18.850.948 5.045.439 30.000
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
-2.071.890 0 -308.013 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-248.537.343 76.660.902 -87.187.075 -24.611.268
Finansman Gelirleri
122.717.444 120.689.826 44.308.596 19.480.709
Finansman Sarfiyatları
-195.942.118 -194.360.792 -70.111.209 -66.931.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-321.762.017 2.989.936 -112.989.688 -72.062.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
470.804 983.771 1.003.552 178.787
Devir Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 55.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
470.804 983.771 1.003.552 122.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-321.291.213 3.973.707 -111.986.136 -71.883.533
DEVİR KARI (ZARARI)
-321.291.213 3.973.707 -111.986.136 -71.883.533
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-40.847 -24.501 -1.999 -2.427
Ana İştirak Hisseleri
-321.250.366 3.998.208 -111.984.137 -71.881.106
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-270.608 -234.798 -462.350 -647.026
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-270.608 -234.798 -462.350 -647.026
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-270.608 -234.798 -462.350 -647.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-321.561.821 3.738.909 -112.448.486 -72.530.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-40.847 -24.501 -1.999 -2.427
Ana Paydaşlık Hisseleri
-321.520.974 3.763.410 -112.446.487 -72.528.132

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926453

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/galatasaray-spor/kap-haberi/260619

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler