DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

DOGUSAN 2021-04-01 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DOGUSAN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın …

DOGUSAN 2021-04-01 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DOGUSAN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Davetine Ait İdare Heyeti Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.04.2021
Genel Heyet Tarihi 01.06.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2021
Ülke Türkiye
Kent ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres MEVA OTELİ Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Divan Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – Genel Konsey Zaptının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal İdare Unsurları Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2020 hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 2020 yılı UFRS ve VUK’na nazaran hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 – 2020 yılına ait yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal İdare Unsurları konusunun genel heyet bilgisine sunulması,
7 – İdare Konseyi üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü başka, başka ibra edilmesi,
8 – 2020 yılına ilişkin karın kullanım biçiminin, dağıtılacak kar ve yarar hisseleri oranlarının belirlenmesi,
9 – İdare Konseyi Üyelerinin fiyatları ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 – 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere İdare Konseyi Üyelerinin seçimi,
11 – Sermaye Piyasası Şurası ve Kamu Nezareti ve Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde İdare Şurası tarafından 2021 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız kontrol firmasının müzakereye sunulması,
12 – Şirket ortaklarının 3. Bireyler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda bilgilendirilme,
13 – Kurumsal İdare unsurları mucibince İdare Şurası üyeleri ve üst seviye yöneticiler için “ücret politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – Dilek ve temenniler,
16 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Ek Açıklamalar
İdare Konseyi’nin 1 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Şura Toplantısı üstte belirtilen gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere 1Haziran 2021 Salı günü saat 11:00’de Halitpaşa Cad. No:1 Belediye Binası karşısı Erzincan yapılacaktır.
Genel Heyet Davet ilanı , Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya şahsen yahut vekilleri vasıtası ile iştiraklerini rica ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922729

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogusan/kap-haberi/260004

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler