DARDANEL ÖNENTAŞ BESİN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

DARDANEL ONENTAS 2021-02-11 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DARDANEL ONENTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

DARDANEL ONENTAS 2021-02-11 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! DARDANEL ONENTAS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

DARDANEL ÖNENTAŞ BESİN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Fiyat
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
275.324 5.323.106 5.598.430 5.598.430
Periyot Karı (Zararı)
0
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Periyot Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
53.281.753 0 6.549.990 0 2.982.461 0 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Transferler
-3.778.781 9.101.887 -5.323.106 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.112.902 -283.366 -13.735 91.870.821 396.686.622 396.686.622
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.322.640 -2.322.640 -2.322.640
Periyot Sonu Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.872.654 -44.757.400
Devir Karı (Zararı)
91.870.821 5.323.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
91.870.821 5.323.106
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.556.557 28.047.245
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.312.804 2.829.859
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.543.466 -447.361
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.543.466 -447.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.681.290 3.776.214
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.681.290 3.776.214
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
5.373.673 2.988.677
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
5.373.673 2.988.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.475.952 20.062.499
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17 256.304 -1.162.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.985.746 -76.021.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.914.240 -50.001.311
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.914.240 -50.001.311
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-878.634 -4.372.223
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-878.634 -4.372.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.440.131 -8.266.442
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
9 -21.684.716 11.908.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.819.895 -8.141.319
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.819.895 -8.141.319
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 447.865 852.756
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.842 -13.517.699
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-220.842 -13.517.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-44.114.943 -4.483.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.441.632 -42.650.837
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -810.737 -1.128.569
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 241.759 -977.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.617.739 -11.969.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.464.108 411.613
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 6.464.108 411.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.081.847 -12.381.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -112.081.847 -12.381.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.599.375 70.212.910
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.322.640
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.322.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.922.015 70.212.910
Kredilerden Nakit Girişleri
51.922.015 70.212.910
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.145.710 13.485.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
-13.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.159.445 13.485.620
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.789.059 303.439
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.629.614 13.789.059

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2020 Evvelki Devir 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.629.614 13.789.059
Ticari Alacaklar
118.218.446 82.899.881
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
5 82.218 22.376.530
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 118.136.228 60.523.351
Öteki Alacaklar
3.640.358 4.169.232
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 3.640.358 4.169.232
Stoklar
8 43.401.460 29.961.329
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
9 26.486.473 4.754.996
Öbür Dönen Varlıklar
6.216.757 4.809.249
Alakalı Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
15 6.216.757 4.809.249
ORTA TOPLAM
203.593.108 140.383.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.593.108 140.383.746
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 462.700.712 26.230.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.527.698 1.767.568
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.527.698 1.767.568
Peşin Ödenmiş Masraflar
220.785 267.546
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
9 220.785 267.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 983.332 2.678.053
Başka Duran Varlıklar
37 37
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
469.432.564 30.943.844
TOPLAM VARLIKLAR
673.025.672 171.327.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 153.862.467 100.304.441
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 153.862.467 100.304.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 61.563.514 65.182.581
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 61.563.514 65.182.581
Öteki Finansal Yükümlülükler
4 1.131.078 7.076.904
Ticari Borçlar
106.628.748 104.431.155
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 106.628.748 104.431.155
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 4.317.799 3.869.934
Öteki Borçlar
7 698.130 857.796
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 698.130 857.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.590.220 47.705.163
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.590.220 47.705.163
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 933.853 543.048
ORTA TOPLAM
332.725.809 329.971.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.725.809 329.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 176.217.774 106.714.354
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 176.217.774 106.714.354
Öteki Borçlar
7 429.318 881.289
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7 429.318 881.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.948.568 8.724.286
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.948.568 8.724.286
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 33.330.065 26.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.925.725 116.346.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
553.651.534 446.317.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
119.374.138 -274.989.844
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Geri Alınmış Hisseler (-)
-2.322.640
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 304.033.216 2.982.461
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
16 304.033.216 2.982.461
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
10 301.334.121 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
16 2.699.095 2.982.461
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.735
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
-334.025.267 -343.127.154
Net Devir Karı yahut Ziyanı
91.870.821 5.323.106
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.374.138 -274.989.844
TOPLAM KAYNAKLAR
673.025.672 171.327.590

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.12.2019
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
18 943.938.945 519.098.445
Satışların Maliyeti
18 -669.490.192 -358.000.086
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
274.448.753 161.098.359
BRÜT KAR (ZARAR)
274.448.753 161.098.359
Genel İdare Masrafları
19 -33.384.244 -27.237.240
Pazarlama Sarfiyatları
19 -143.680.436 -73.461.556
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
19 -1.637.288 -1.687.507
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
21 108.648.744 45.812.094
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
21 -58.602.920 -44.650.245
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
145.792.609 59.873.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.792.609 59.873.905
Finansman Gelirleri
22 63.175.921 6.215.417
Finansman Masrafları
22 -115.174.165 -62.006.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.794.365 4.082.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.923.544 1.240.300
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-1.667.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -256.304 1.240.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
91.870.821 5.323.106
PERİYOT KARI (ZARARI)
91.870.821 5.323.106
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dardanel-onentas/kap-haberi/255729

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler
Devamını Oku

Kuyumculukta yeni devir başladı

Kuyumculukta yeni düzenlemeleri içeren Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelikle ...