COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

COCA-COLA ICECEK 2021-01-20 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! COCA-COLA ICECEK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

COCA-COLA ICECEK 2021-01-20 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! COCA-COLA ICECEK ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.01.2021
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Meblağın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Hissesi Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni –

Nakit Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00029 Peşin 0,8300000 83 0 0,8300000 83
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00037 Peşin 0,8300000 83 15 0,7055000 70,55
C Kümesi, CCOLA, TRECOLA00011 Peşin 0,8300000 83 15 0,7055000 70,55

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Mutlaklaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 18.02.2021 22.02.2021 19.02.2021

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Meblağ ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00029 0 0
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TRECOLA00037 0 0
C Kümesi, CCOLA, TRECOLA00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nce 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile, 6102 sayılı Kanun’un Süreksiz 13/1. unsuru ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Süreksiz 13. Unsuru’nun Uygulanmasına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Bildiri kararları çerçevesinde geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL fiyatın ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un fevkalâde toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Lakin, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile üstte bahsi geçen bildirimde belirtilen kar dağıtımına ait kısıtlama mühletinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle Kar Dağıtım ve Harikulâde Genel Heyet süreçleri iptal edilmişti.
Üstte anılan yasal düzenlemenin uygulama mühleti sona ermiş bulunduğundan, Şirketimiz İdare Heyeti’nce 20 Ocak 2021 tarihinde, tamamı geçmiş yıl karlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra fevkalâde yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749,00 TL fiyatındaki karın 18 Şubat 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un harika toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
İdare Heyeti’nin üstte bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul’ca onaylanması durumunda, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri yahut daimi temsilcilik aracılığı ile kar hissesi elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal bedelde olan 100 adet pay senedi karşılığında 0,83 TL brüt (0,83TL net), başka hissedarlara ise 0,83 TL brüt (0,7055 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Coca-Cola İçecek A.Ş. kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar hissesi oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Dividend Distribution Table.pdf
EK: 2 Kar Hissesi Dağıtım Tablosu.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 254.370.782
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 176.483.681,2

* SPK’ya Nazaran Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran
3. Periyot Kârı 1.212.450.000 277.129.187,18
4. Vergiler ( – ) -246.681.000
5. Net Devir Kârı 965.769.000 277.129.187,18
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – )
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 965.769.000 277.129.187,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-)
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Devir Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.062.529,14
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Devir Karı 969.831.529,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
13. Dağıtılan Öbür Kâr Hissesi
* Çalışanlara
* İdare Konseyi Üyelerine
* Hisse Sahibi Dışındaki Bireylere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Hissesi
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi
16. Genel Yasal Yedek Akçe 19.840.921
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Harika Yedek 211.127.749
20. Dağıtılması Öngörülen Öteki Kaynaklar

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
A Kümesi 66.400.000 0,31
B Kümesi 42.424.867,8 0,2
C Kümesi 102.302.881,2 0,48
TOPLAM 211.127.749 1

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903571

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/coca-cola-icecek/kap-haberi/254400

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler