AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

AVIVASA EMEKLILI 2021-02-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! AVIVASA EMEKLILI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

AVIVASA EMEKLILI 2021-02-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! AVIVASA EMEKLILI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT GİBİSİ VARLIKLAR
2.12, 14 994.041.049 398.527.876
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 665.739.196 190.080.031
Verilen Çekler Ve Ödeme Buyrukları (-)
2.12, 14 -168.867 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Başka Nakit ve Nakit Gibisi Varlıklar
2.12, 14 328.470.720 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.229.963.493 1.771.746.764
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 112.389.182 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Maksatlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 241.385.756 383.015.032
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine İlişkin Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.876.188.555 1.066.486.231
Şirket Payı
0 0
Finansal Varlıklar Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 62.869.408 51.798.777
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 35.330.094 37.011.109
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 27.539.314 14.787.668
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 1.589.357 3.143.495
Ortaklardan Alacaklar
12.2 547.351 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
İşçiden Alacaklar
17.746 5.906
Başka Bağlı Taraflardan Alacaklar
45 1.024.260 3.114.021
Bağlantılı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Alakalı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖBÜR ALACAKLAR
12.1 507.082 520.027
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Öteki Çeşitli Alacaklar
186.285 220.631
Öteki Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öteki Alacaklar
245.503 245.503
Kuşkulu Öbür Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA İLİŞKİN SARFİYATLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
57.221.136 38.126.851
Ertelenmiş Üretim Masrafları
2.20 23.152.652 33.622.434
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara İlişkin Başka Masraflar
34.068.484 4.504.417
ÖBÜR CARİ VARLIKLAR
47.1 3.188.280 850.808
Gelecek Aylar Muhtaçlığı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
47.1 0 10.838
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 1.306.315 635.488
İşçiye Verilen Avanslar
47.1 1.881.965 204.482
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Başka Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Öteki Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.349.379.805 2.264.714.598
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 30.660.641.567 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 204.739.575 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 30.455.901.992 23.120.735.777
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
0 0
Öteki Bağlantılı Taraflardan Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖBÜR ALACAKLAR
12.1 13.543 17.413
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 13.543 17.413
Başka Çeşitli Alacaklar
0 0
Öteki Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar
0 0
Kuşkulu Başka Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 868.012 868.012
Bağlı Menkul Değerler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı İştirakler
0 0
Bağlı Paydaşlıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara İlişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Öteki Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Paha Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 52.765.552 60.326.477
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Emelli Gayrimenkuller Bedel Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Hedefli Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 16.044.009 13.296.320
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 22.648.518 21.007.774
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Öteki Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 30.677.139 29.640.700
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 45.617.311 42.063.298
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -63.943.160 -47.403.350
Maddi Varlıklara Ait Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 93.797.549 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Periyoda İlişkin Masraflar
0 0
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
0 0
Öteki Maddi Olmayan Varlıklar
8 157.401.429 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -78.358.177 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara Ait Avanslar
8 14.754.297 14.745.065
GELECEK YILLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.301.700 695.060
Ertelenmiş Üretim Sarfiyatları
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öteki Sarfiyatlar
1.301.700 695.060
ÖBÜR CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 10.503.427 18.344.703
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar Gereksinimi Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 10.503.427 18.344.703
Başka Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Öbür Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Öbür Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
30.819.891.350 23.436.559.972
TOPLAM VARLIKLAR
34.169.271.155 25.701.274.570
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 5.054.716 8.056.056
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 11.333.979 14.740.592
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.279.263 -6.684.536
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Başka Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Öbür Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 336.446.147 274.370.913
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 32.213.493 43.940.869
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 304.074.321 230.271.710
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 158.334
Öteki Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
ALAKALI TARAFLARA BORÇLAR
12.2, 19 71.803.237 5.858.395
Ortaklara Borçlar
12.2, 19 60.422.578 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Çalışana Borçlar
19 332.937 520.965
Öbür Bağlı Taraflara Borçlar
19, 45 11.047.722 5.073.195
ÖBÜR BORÇLAR
47.1 22.612.506 12.888.556
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 4.845 3.921
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar
47.1 22.607.661 12.884.635
Başka Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
155.669.156 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
17.15 61.679.985 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 21.324.985 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
17.15 72.664.186 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Başka Teknik Karşılıklar – Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE GİBİSİ ÖTEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 38.732.354 29.138.447
Ödenecek Vergi ve Fonlar
20.662.691 13.554.128
Ödenecek Toplumsal Güvenlik Kesintileri
4.701.311 4.135.707
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Öteki Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Başka Vergi ve Gibisi Yükümlülükler
0 0
Periyot Karı Vergi ve Öbür Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 90.440.439 70.716.096
Periyot Karının Peşin Ödenen Vergi ve Öteki Yükümlülükleri (-)
35 -77.072.087 -59.267.484
Başka Vergi ve Gibisi Yükümlülük Karşılıkları
0 0
BAŞKA RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
23.2 41.469.898 27.301.015
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Sarfiyatları Karşılığı
23.2 41.469.898 27.301.015
GELECEK AYLARA İLİŞKİN GELİRLER VE MASRAF TAHAKKUKLARI
2.20, 19 2.592.987 3.513.311
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.681.106 2.722.115
Masraf Tahahkkukları
19 909.826 789.141
Gelecek Aylara İlişkin Öteki Gelirler
19 2.055 2.055
ÖBÜR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 6.467.738 5.943.026
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Başka Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 6.467.738 5.943.026
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
680.848.739 541.980.996
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 25.287.659 27.677.489
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 38.219.902 44.843.368
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -12.932.243 -17.165.879
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Öteki Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Öbür Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
İşçiye Borçlar
0 0
Başka Bağlı Taraflara Borçlar
0 0
BAŞKA BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öbür Çeşitli Borçlar
0 0
Başka Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 2.286.550.267 1.465.283.146
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 2.241.528.576 1.430.127.405
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Öteki Teknik Karşılıklar – Net
2.20, 17.15 45.021.691 35.155.741
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
11.366.186 10.457.201
Ödenecek Başka Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Öteki Yükümlülükler
0 0
Öbür Borç ve Sarfiyat Karşılıkları
11.366.186 10.457.201
ÖBÜR RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
22 21.040.315 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 21.040.315 15.971.826
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA İLİŞKİN GELİRLER VE MASRAF TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Masraf Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öteki Gelirler
0 0
ÖTEKİ UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Öbür Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.799.375.146 24.639.530.588
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Pay Senedi İhraç Primleri
0 0
Pay Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Öteki Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
213.261.447 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.315.165 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Harika Yedekler
15.2 110.043.954 80.922.342
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 36.602.809 -294.093
Öteki Kar Yedekleri
15.2 -13.711.975 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZİYANLARI (-)
0 -19.587
NET PERİYOT KARI/ZARARI
294.948.728 214.662.122
Periyot Net Karı
294.948.728 214.662.122
Periyot Net Ziyanı ( -)
0 0
Dağıtıma Bahis Olmayan Devir Karı
0 0
AZINLIK HİSSELERİ
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
689.047.270 519.762.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
34.169.271.155 25.701.274.570

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK KISIM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
73.437.035 74.456.749
Kazanılmış Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
71.119.127 73.722.857
Yazılan Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
24 63.313.368 76.908.757
Brüt Yazılan Primler (+)
24 65.504.790 82.432.727
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.191.422 -5.523.970
SGK’ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 7.805.759 -3.185.900
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 10.484.297 -4.733.282
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
47.4 -2.678.538 1.547.382
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Hissesi (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Teknik Olmayan Kısımdan Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Öteki Teknik Gelirler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.317.908 733.892
Brüt Başka Teknik Gelirler (+/-)
2.317.908 733.892
Brüt Öbür Teknik Gelirlerde Reasürör Hissesi (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK SARFİYAT (-)
-61.215.870 -67.392.242
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.545.256 -4.277.098
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
-4.035.198 -5.459.353
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.695.182 -6.250.736
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Hissesi (+)
659.984 791.383
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.489.942 1.182.255
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.558.449 1.320.960
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
-68.507 -138.705
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Öteki Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-627.745 -753.490
Faaliyet Masrafları (-)
31 -58.031.905 -62.356.508
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Hissesi (+)
0 0
Başka Teknik Masraflar (-)
-10.964 -5.146
Brüt Öteki Teknik Sarfiyatlar (-)
-10.964 -5.146
Brüt Öbür Teknik Masraflarda Reasürör Hissesi (+)
0 0
TEKNİK KISIM İSTİKRARI – HAYAT DIŞI
12.221.165 7.064.507
HAYAT TEKNİK GELİR
2.241.731.505 1.138.770.182
Kazanılmış Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
1.269.978.607 911.724.288
Yazılan Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
24 1.250.109.501 883.280.033
Brüt Yazılan Primler (+)
24 1.266.367.504 905.321.486
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -16.258.003 -22.041.453
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 19.869.106 28.444.255
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 20.461.949 28.011.419
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
47.4 -592.843 432.836
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
933.532.876 203.077.972
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/avivasa-emeklili/kap-haberi/255591

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler