ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

ARD KÜME BILISIM 2021-02-03 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ARD KÜME BILISIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

ARD KÜME BILISIM 2021-02-03 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ARD KÜME BILISIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf k halde tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiy Şirket idare şurasına ilgili hususta rastgele bir bilgilendirme yapılmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare şurası üyeleri, ilgili öteki bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X Kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 – İdare konseyi, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN PERİYODU

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak biçimde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Bu hususta çalışmalar devam etmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve uygun niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X İlgili prosedürler yazılı olarak düzenlenmemiştir.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel Mukavele ve şirket içi düzenlemelerde karar bulunmamaktadır.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere metotlar uygulanmıştır.
X Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilgilerin imkanlar ölçüsünde yazılı mukaveleler ile düzenlenmesine itina gösterilmektedir. 2020 yılında bu türlü bir talep gelmemiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
u kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu bahislerde ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimizde sendikalaşma yoktur.
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, r Şirketin bu türlü bir uygulaması bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLANTILAR

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare şurası Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X ıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X Toplantı gündemi bulunmakla birlikte toplantı tutanakları bulunmamaktadır.
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET ASILLARI

4.2.1-Yönetim heyeti faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştikili bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare şurası üye Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik maksat ile ilgili siyaset çalışması devam etmektedir. Bayan üye sayımız 1 olup, bayan üye oranı % 16’dur.
4.3.10 – Denetimkuruluna bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Toplantıya katılamayan İdare Heyeti Üyeleri’nin görüşlerini yazılı olarak iletmesi durumunda, bu görüşlerin başka üyelerin bilgisine sunulması temeldir. Ama, uygulamada görüşleri4.5.5 – Her bir idare heyeti üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X İdare Konseyi üye sayımız itibariyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare heyeti, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini pahalandırmak üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 – Şirket, idare heyeti üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kaideleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907337

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ard-grup-bilisim/kap-haberi/255459

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler