ARÇELİK A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

ARCELIK AS 2021-04-09 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ARCELIK AS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın …

ARCELIK AS 2021-04-09 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ARCELIK AS ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

ARÇELİK A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı Kararlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 22.02.2021
Genel Şura Tarihi 23.03.2021
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2020 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2020 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi,
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
7 – İdare Heyeti’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. unsurunun değişikliği hakkındaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
8 – Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, bağlı iştirakimiz Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin bayilerinden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Arçelik A.Ş. hisselerinin, teminat gayeli olarak rehin alınmasına dair hisse rehni programının kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
9 – İdare Şurası Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi,
10 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 – İdare Konseyi üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 – Bağış ve Sponsorluk Siyaseti’nin onaylanması, Şirket’in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GK Davet İlan Metni .pdf – İlan Metni
EK: 2 Invitation to AGM .pdf – İlan Metni
EK: 3 GK Bilgilendirme Dokümanı .pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Tadil Tasarısı .pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 5 Amendment to AoA .pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
EK: 6 AGM Information Note .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2021

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Toplantı Tutanağı .pdf – Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi .pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Heyet Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926451

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/arcelik-as/kap-haberi/260621

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler